Wat gebeurt er nu de bestuurder van de School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) moet opstappen?

De schoolbestuurder van SvPO krijgt vanaf 15 april 2022 maximaal 8 weken de tijd om voor elke school een tijdelijke bestuurder (interim-bestuurder) te vinden. De nieuwe bestuurder moet op elke school het financieel beheer en de kwaliteit van het onderwijs verbeteren.

Scholen blijven open

Alle 8 scholen van SvPO blijven open. Dit zijn de scholen in Amsterdam, Deventer, Geldermalsen, Hengelo, Hoorn, Hurdegaryp, Kapelle en Utrecht. 

Financiële problemen van de scholen

De Inspectie van het Onderwijs doet onderzoek naar de kwaliteit en financiën van scholen. De Inspectie vindt dat de bestuurder van SvPO niet goed is omgegaan met het geld van de scholen. En met de financiële administratie. Daarom heeft de Inspectie in maart 2022 aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie tegen de bestuurder. Om de geldproblemen op te lossen moet er een nieuwe bestuurder komen. Deze bestuurder moet ervoor zorgen dat het geld van de scholen gebruikt wordt voor goed onderwijs. 

Lessen en begeleiding op scholen SvPO moet beter

De Inspectie van Onderwijs vindt ook dat de kwaliteit van de lessen op de scholen van SvPO te slecht is. Op de scholen in Utrecht, Amsterdam en Hoorn is dit heel slecht. 

Op de school in Utrecht krijgen leerlingen die meer uitleg en begeleiding nodig hebben dat niet. Ook wordt er te laat een plan gemaakt voor leerlingen die extra hulp nodig hebben. 

Een nieuwe schoolbestuurder en de schoolleiding moeten letten op de kwaliteit van de lessen en de begeleiding van de scholieren. Ook moeten zij dit verbeteren. 

SvPO Utrecht volgend jaar misschien dicht

De Inspectie van het Onderwijs heeft al 2 keer gezegd dat de kwaliteit van SvPO in Utrecht te slecht (zeer zwak) is. Daarom krijgt de school minder geld van de overheid. Verbetert de kwaliteit niet of vindt de bestuurder geen tijdelijke nieuwe bestuurder? Dan stopt de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs de bekostiging vanaf schooljaar 2022-2023. Dat betekent dat de scholieren in Utrecht dan naar een andere school moeten. Hier helpt de gemeente Utrecht bij.