Kamerbrief met beleidsconclusies midterm review en beleidsdoorlichting emancipatie

Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over de beleidsconclusies midterm review en de beleidsdoorlichting over het emancipatiebeleid 2013-2016.