Kamerbrief over opbrengsten emancipatiebeleid 2013-2017

Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de belangrijkste opbrengsten van het emancipatiebeleid in de periode 2013-2017.