Nulmeting wettelijke streefcijfers vrouwen in de top

Rapport over een onderzoek naar het aandeel van vrouwen in de top in Nederland. Erasmus School of Economics heeft het onderzoek uitgevoerd, in opdracht van OCW.