Evaluatie Talent naar de Top

Talent naar de Top is in opdracht van het ministerie van Economische Zaken geƫvalueerd.

De ambitie van Talent naar de Top is het doen toenemen van het aandeel vrouwen in de top van bedrijven en non-profit organisaties. Met het oog op die ambitie is in 2008 het charter Talent naar de Top in het leven geroepen door de sociale partners verenigd in de SER, het Rijk, vertegenwoordigd door de minister van OCW en de staatssecretaris van EZ, en de Stichting Topbrainstorm Vrouwen naar de Top.