Besluit Wob-verzoek personeelsbeleid TU Eindhoven

Besluit op een verzoek om communicatie tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de TU Eindhoven over het beleid voor de werving van wetenschappelijk personeel aan de TU Eindhoven. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).