Feiten en cijfers schooluitval

Er zijn steeds minder voortijdig schoolverlaters. Dit zijn jongeren die van school gaan zonder diploma havo, vwo, mbo (niveau 2) of hoger. In 2002 vielen 71.000 jongeren uit zonder deze 'startkwalificatie'. Vorig schooljaar waren dit er nog maar 22.948 jongeren.

De aanpak van schooluitval is dus succesvol. Toch vindt de Rijksoverheid dat er nog steeds teveel jongeren voortijdig stoppen met school. In 2021 mogen maximaal 20.000 leerlingen per jaar uitvallen zonder startkwalificatie.

Cijfers schooluitval

In het schooljaar 2015-2016 verlieten 22.948 jongeren hun school zonder startkwalificatie. In 2002 bedroeg de schooluitval nog 71.000 jongeren.

Een overzicht van landelijke cijfers en achtergrondcijfers over schooluitval, vindt u in de VSV-Verkenner. Er zijn gedetailleerde cijfers beschikbaar per onderwijsniveau, regio, school of instelling en per gemeente. Ook kunt u gemeenten, regio’s en scholen met elkaar vergelijken. De cijfers gaan over het voortgezet onderwijs en het middelbaar onderwijs (mbo).

In maart komen nieuwe achtergrondcijfers beschikbaar over schooljaar 2015/2016. Tot die tijd vindt u de belangrijkste informatie in de bijlage bij het persbericht van 21 februari 2017.

Cijfers schooluitval in beeld

Cijfers over het aantal vroegtijdig schoolverlaters per schooljaar sinds 2013/2014. Het aantal vroegtijdig schoolverlaters daalt ieder schooljaar.

Schooluitval in Europa

De Europese Commissie (EC) wil het aantal voortijdig schoolverlaters tussen de 18 en 25 jaar drastisch verminderen. De Commissie streeft naar minder dan 10% schoolverlaters in 2020. Nederland heeft zichzelf een strengere doelstelling opgelegd en streeft naar 8%.

Binnen de Europese Unie (EU) lukt het Nederland als een van de koplopers om het aantal voortijdige schoolverlaters van 18 tot 25 jaar terug te dringen. In 2015 was het Europese gemiddelde 11% In Nederland was dat 8,2%.