Kamerbrief over blijvende aandacht voor voortijdig schoolverlaten

Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de voorlopige cijfers van de voortijdige schoolverlaters in het schooljaar 2017-2018 in vergelijking met 2016-2017. Daarnaast gaat zij in op de stand van zaken van de regionale samenwerking voor de ondersteuning van jongeren. Tot slot schetst zij de vervolgstappen die zij wil nemen voor de aanpak van voortijdige schoolverlaters.

Kamerbrief over blijvende aandacht voor voortijdig schoolverlaten (PDF | 7 pagina's | 96 kB)