Kamerbrief over aanpak voortijdig schoolverlaten

Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over de ontwikkeling en aanpak van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters. Voortijdig
schoolverlaten (vsv) is het verlaten van school zonder een startkwalificatie (havo-diploma, vwo-diploma of diploma op mbo-niveau 2, 3 of 4).