Analyse RMC-effectrapportages 2014-2015 - Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten

Op basis van de 'Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten en prestatiesubsidie voor het voortgezet onderwijs' (OCW, 10 maart 2012, nr. BVE/387639) hebben de RMC-(sub)regio's gegevens aangeleverd over de uitvoering van de RMC-functie in het schooljaar 2014-2015. Op verzoek van OCW heeft ResearchNed hier een analyse van gemaakt.

RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt.