Extra aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie

De overheid heeft extra aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie. Dit zijn jongeren die problemen hebben, of beperkt worden door ziekte of een verstandelijke of lichamelijke beperking. Hierdoor kunnen ze (tijdelijk) niet naar school gaan. Soms is het niet haalbaar voor deze jongeren om een startkwalificatie te halen. 

Jongeren niet meer zonder hulp thuis

De overheid wil dat deze jongeren niet meer ongezien en zonder hulp thuis komen te zitten. Maar de huidige afspraken tussen de betrokken partijen zijn nog niet duidelijk en goed genoeg. Daarom is er extra aandacht nodig voor deze groep jongeren. 

Plan van aanpak begeleiding jongeren

Scholen, gemeenten, zorg, jeugdhulpverlening en werkgevers hebben hiervoor een plan van aanpak  gemaakt. Zij gaan de jongeren langere tijd volgen. En op het moment dat het nodig is, de juiste begeleiding regelen.

De ondersteuning van kwetsbare jongeren gebeurt per regio. In elke regio komen de betrokken partijen minimaal 1 keer bij elkaar om de aanpak te bespreken. Waar nodig moeten ze de aanpak verbeteren.