Maximaal 20.000 voortijdig schoolverlaters in 2021

De Rijksoverheid wil dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie halen. De uitval moet terug naar maximaal 20.000 nieuwe voortijdig schoolverlaters (vsv) per jaar in 2021.

Sinds 2015 lichte stijging vsv'ers

Het aantal voortijdig schoolverlaters daalde jarenlang, tot krap 23.000 in het schooljaar 2015-2016. Daarna begon een lichte stijging tot 25.574 in 2017-2018. Het doel is om in 2021 maximaal 20.000 voortijdig schoolverlaters per jaar te hebben.

Aantallen vsv'ers
Schooljaar Aantal vsv'ers
2010-2011 39.115
2011-2012 36.560
2012-2013 27.760
2013-2014 25.622
2014-2015 24.451
2015-2016 22.953
2016-2017 23.744
2017-2018 25.848
2018-2019 26.894


Landelijke cijfers over vsv'ers zijn te vinden op Onderwijs in Cijfers.

Streefpercentages voor schooluitval

Voor elk onderwijsniveau gelden bepaalde per schooljaar bepaalde streefpercentages (normen): het percentage jongeren dat uitvalt, mag niet hoger zijn dan deze normen. Als alle scholen in het voortgezet onderwijs en het mbo samen hun uitval terugbrengen tot deze streefcijfers, komt dit uit op 20.000 in 2021.

Voor het voortgezet onderwijs (vo) is er daarnaast nog een ander percentage afgesproken. De zogenaamde prestatienorm. Dat is gedaan omdat het streefpercentage voor kleine vo-scholen niet werkbaar zou zijn. Want kleine scholen zouden bij een streefpercentage uitkomen op een halve vsv' er. Daarom zijn er voor het vo 2 percentages (normen). De prestatienorm is een percentage dat ook voor kleine vo-scholen reëel en werkbaar is.

Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen extra geld krijgen als zij het percentage uitvallers omlaag kunnen brengen. Hoeveel extra geld ze krijgen, hangt af van het percentage jongeren tot 23 jaar dat uitvalt. Dat heet resultaatafhankelijke bekostiging.

Streefpercentages en prestatienormen schooluitval voortgezet onderwijs

Streefpercentage maximale uitval schooljaar 2018/2019

Prestatienorm maximale uitval schooljaar 2018/2019

Streefpercentage maximale uitval schooljaar 2019/2020

Prestatienorm maximale uitval schooljaar 2019/2020

Vo onderbouw 

 0,1% 0,5%  0,1% 0,5%

Vmbo bovenbouw

 1,0% 2,0%  1,0% 2,0%

Havo/vwo bovenbouw

 0,1% 0,5%  0,1% 0,5%

Streefpercentages (normen) schooluitval mbo

Streefpercentage maximale uitval schooljaar 2018/2019

Streefpercentage maximale uitval schooljaar 2019/2020

Niveau 1

 26,4%  26,2%

Niveau 2

 8,6%  8,45%

Niveau 3

 3,2%  3,1%

Niveau 4

 2,7%  2,55%