Minder uitval bij overgang naar mbo

Tijdens de overstap van vmbo, havo en vwo naar het mbo is de schooluitval nog erg hoog. Ook vallen veel jongeren uit in eerste leerjaar op het mbo. Daarom verdienen zij extra aandacht. 

Oorzaken hoge uitval mbo

De hoge uitval van jongeren die naar het mbo gaan heeft verschillende oorzaken.

  • jongeren melden zich helemaal niet aan voor een mbo-opleiding;
  • jongeren zijn te laat met hun aanmelding, waardoor de opleiding al vol zit);
  • de opleiding is anders dan verwacht, waardoor jongeren snel afhaken;
     

Aanpak hoge uitval overhang mbo

De overheid neemt al verschillende maatregelen tegen de hoge uitval. Zo lopen er experimenten met een doorlopende route van vmbo naar het mbo. Denk hierbij aan de vakmanschaproute en de technologieroute. Deze leerroutes starten al in het derde jaar van het vmbo. Ze zorgen ervoor dat jongeren makkelijk doorstromen naar het mbo. 

Veel regio’s volgen bepaalde groepen jongeren extra goed, als ze overstappen naar het mbo. Waar nodig krijgen zij extra hulp. Een andere maatregel is de ‘warme overdracht’. Hierbij bekijken de oude en de nieuwe school samen welke extra ondersteuning iemand nodig heeft.

Eerder aanmelden voor een opleiding

De aanmelddatum voor het mbo wordt vervroegd naar 1 april. Dit dwingt jongeren om eerder een studiekeuze te maken. In het hoger onderwijs gebeurt dit al. Daar zorgt de vroege aanmelddatum voor minder uitval. 

De nieuwe datum helpt ook om jongeren die zich nog niet hebben aangemeld, op tijd op te sporen en te begeleiden naar een mbo-studie.

Jongeren die zich uiterlijk 1 april aanmelden, kunnen een studiekeuzeadvies krijgen. De mbo-instelling adviseert dan welke opleiding het beste past. Als blijkt dat iemand beter kan overstappen, heeft hij of zij recht om toegelaten te worden bij een andere opleiding.

Toelatingsrecht mbo

Jongeren krijgen het recht om toegelaten te worden tot een mbo-opleiding. Voorwaarde is wel dat zij de juiste vooropleiding hebben. Nu is dat nog niet wettelijk geregeld. Alleen in uitzonderlijke gevallen mogen mbo-instellingen een student weigeren. Bijvoorbeeld omdat er teveel aanmeldingen zijn. Of omdat iemand al voor 3 of meer opleiding een negatief bindend studieadvies heeft gekregen. Ook mogen opleidingen aanvullende toelatingseisen stellen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een sportopleiding.

Wet Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht

De maatregelen staan in de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs’. Deze wet is door de Eerste en Tweede Kamer goedgekeurd. Bijna alle onderdelen van de wet gaan per 1 augustus 2017 in. Jongeren en scholen hebben dus genoeg tijd om zich voor te bereiden  op de eerste aanmelddatum van 1 april 2018.