Minder uitval bij overgang naar mbo

Tijdens de overstap van vmbo, havo en vwo naar het mbo is de schooluitval hoog. Bijvoorbeeld omdat jongeren te laat zijn met hun aanmelding voor een opleiding. Ook vallen veel jongeren uit in eerste leerjaar op het mbo. De uitval wordt wel minder, maar verdient nog extra aandacht.

Oorzaken hoge uitval mbo

De hoge uitval van jongeren die naar het mbo gaan heeft verschillende oorzaken:

  • jongeren melden zich helemaal niet aan voor een vervolgopleiding;
  • jongeren zijn te laat met hun aanmelding, waardoor de opleiding al vol zit;
  • de opleiding is anders dan verwacht, waardoor jongeren snel afhaken.

Aanpak hoge uitval overgang naar het mbo

Een deel van de maatregelen is speciaal gericht op minder uitval bij de overstap naar het mbo. Bij die overstap vallen relatief veel leerlingen uit. Denk aan:

  • Leerlingen volgen en begeleiden die overstappen naar het mbo. Bij de overstap van vmbo, havo en vwo naar het mbo hebben jongeren een grotere kans om uit te vallen. Vaak melden jongeren zich niet of te laat aan voor de mbo-opleiding. Ook vallen veel jongeren uit in eerste schooljaar op het mbo. Vaak omdat de opleiding anders is dan verwacht, waardoor ze snel afhaken. Een gemeente kan nagaan of jongeren op tijd zijn ingeschreven voor een mbo-opleiding. En ze tijdens de zomermaanden helpen om een passende opleiding te vinden.
  • ‘Warme overdracht’ van mbo-leerlingen vanuit het voortgezet onderwijs. Hierbij bekijken de oude en de nieuwe school samen welke extra ondersteuning een leerling nodig heeft.
  • Experimenten met een ‘doorlopende route’ van vmbo naar het mbo. Bijvoorbeeld de vakmanschaproute en de technologieroute. Deze leerroutes starten in het derde jaar van het vmbo. Deze routes moeten er voor zorgen dat jongeren makkelijk doorstromen naar het mbo. Binnenkort worden deze doorlopende routes ook voor andere opleidingen mogelijk.

Landelijke aanmelddatum mbo: 1 april

Het is goed als jongeren op tijd na gaan denken over schoolkeuze en aanmelding. Daarom is er een landelijke aanmelddatum voor het mbo ingevoerd: 1 april. In het hoger onderwijs zorgt zo'n vroege aanmelddatum voor minder uitval.

De nieuwe datum helpt ook om jongeren die zich nog niet hebben aangemeld, op tijd op te sporen en te begeleiden naar een vervolgopleiding. Jongeren die zich uiterlijk 1 april aanmelden, hebben recht op een studiekeuzeadvies. De mbo-instelling adviseert dan welke opleidingen goed passen. De jongere hoeft zich niet aan dit advies te houden.

Toelatingsrecht mbo

Jongeren hebben het recht om toegelaten te worden tot een mbo-opleiding. Voorwaarde is wel dat zij:

  • de juiste vooropleiding hebben;
  • zich op tijd (dus uiterlijk 1 april) hebben aangemeld en
  • hebben deelgenomen aan eventuele verplichte intakeactiviteiten.

Alleen in uitzonderlijke gevallen mogen mbo-instellingen een beperking voor toelating opleggen. Bijvoorbeeld als een school een beperkt aantal plekken heeft. Of als het een opleiding met aanvullende eisen betreft. Dit geldt bijvoorbeeld voor een sportopleiding.