Regionaal samenwerken tegen schooluitval

De regionale aanpak voortijdig schoolverlaten in Nederland is verdeeld in 39 regio’s. Binnen zo’n regio maken scholen en gemeenten samen afspraken over maatregelen om schooluitval tegen te gaan. Elke regio heeft een Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) voortijdig schoolverlaten. 

Contactgegevens RMC-regio's

Samenwerking met andere partijen

Om ervoor te zorgen dat jongeren  een opleiding blijven volgen, werken de scholen en gemeenten in hun regio samen met:

  • de zorgsector;
  • werkgevers;
  • jeugdhulp;
  • justitie. 

Jongeren kunnen hulp krijgen van 1 of meerdere instanties. Er zijn ook trajecten die zorg/hulpverlening en onderwijs/arbeidsmarkt met elkaar combineren.  Dit is de plusvoorziening. Elke RMC-regio heeft minimaal 1 plusvoorziening. De plusvoorziening kan verschillende vormen hebben. Dit hangt af van het aantal jongeren, de problemen die zij hebben en de bestaande voorzieningen in de regio.

Afspraken over samenwerking

Elke 4 jaar maken de betrokken partijen regionale afspraken over de samenwerking. Die afspraken staan in de plannen van aanpak. De Rijksoverheid ondersteunt de scholen en gemeenten in de aanpak, onder meer door geld beschikbaar te stellen.