Rol scholen bij schooluitval

De scholen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs doen veel om zoveel mogelijk jongeren te helpen een diploma te halen. En om de schooluitval terug te dringen. Elke school is vrij om te bepalen welke maatregelen het beste passen.

Maatregelen op scholen

Een school kan allerlei maatregelen nemen tegen schooluitval. Bijvoorbeeld:

  • extra begeleiding door een mentor of coach voor jongeren in hun eerste jaar;
  • goed bijhouden wie er spijbelt. Meteen met de spijbelaar in gesprek gaan om te zien wat er aan de hand is;
  • een leerling helpen bij zijn of haar opleidings- of beroepskeuze. 

Extra bekostiging voor scholen met minder uitval

Scholen in het voortgezet onderwijs en mbo die het lukt om de schooluitval terug te dringen, krijgen extra bekostiging. Ook gelden voor elk onderwijsniveau prestatienormen: het percentage jongeren dat uitvalt, mag niet hoger zijn dan deze normen. Als een school de prestatienorm haalt, krijgt het een bepaald bedrag aan extra bekostiging.