Wat kan ik doen bij overlast door vuurwerk?

U kunt langdurig overlast door vuurwerk buiten de toegestane tijden melden bij de politie. U mag alleen legaal vuurwerk afsteken op oudejaarsavond tussen 18.00 en 02.00 uur. Maar niet overal. De politie houdt extra toezicht op vuurwerkoverlast in de aanloop naar oudejaarsavond en op de dag zelf.

Afsteektijden vuurwerk

U mag alleen vuurwerk afsteken op oudejaarsavond tussen 18.00 en 02.00 uur. De politie informeert wat u kunt doen bij langdurig vuurwerkoverlast buiten de toegestane tijden.

Vuurwerkverbod op bepaalde plekken

Uw gemeente kan op bepaalde plekken een vuurwerkvrije zone instellen. Dit zijn verplichte vuurwerkvrije zones. Bijvoorbeeld het centrum van de stad. Of in de buurt van ziekenhuizen, dierenopvangplaatsen en kinderboerderijen. Steekt u daar toch vuurwerk af dan bent u strafbaar. Burgers kunnen ook vrijwillige vuurwerkvrije zones instellen. De politie handhaaft daar niet.

Legaal vuurwerk

U mag alleen legaal vuurwerk afsteken dat voldoet aan wettelijke eisen. En dat te koop is in legale vuurwerkwinkels. U mag alleen vuurwerk gebruiken en geen andere producten die daar niet voor bedoeld zijn

Melden illegaal vuurwerk

Denkt u dat iemand illegaal vuurwerk opslaat, verkoopt of afsteekt? Dan kunt u dit melden bij de politie via 0900-8844. U mag alleen vuurwerk gebruiken en geen andere producten die daar niet voor bedoeld zijn.

Straffen en boetes voor vuurwerkovertredingen

In aanloop naar oudejaarsdag en op oudejaarsavond is er politietoezicht op straat. Hierdoor is er extra controle op het afsteken van zwaar en illegaal vuurwerk. Dit wordt in beslag genomen en overtreders kunnen rekenen op een bekeuring.

Straffen bij afsteken illegaal vuurwerk

Als de politie een dader met illegaal vuurwerk afsteken betrapt, is het mogelijk dat deze geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) krijgt of houdt. Dat houdt in dat heel veel banen niet meer mogelijk zijn. Verplicht stoppen met een stage behoort ook tot de risico’s. Minderjarigen verwijst de politie door naar bureau Halt voor een alternatieve straf. De schade wordt verhaald op de daders of hun ouders. Dat geldt ook voor andere vernielingen.