Wat kan ik doen bij overlast door vuurwerk?

U kunt overlast door vuurwerk melden bij de politie. U mag alleen legaal vuurwerk afsteken op oudejaarsavond tussen 18.00 en 02.00 uur. Maar niet overal. De politie houdt extra toezicht op vuurwerkoverlast in de aanloop naar oudejaarsavond en op de dag zelf.

Melden overlast door vuurwerk

Hoort of ziet u dat iemand vuurwerk afsteekt buiten de toegestane tijden? Of op plekken waar dit niet mag? Of denkt u dat iemand illegaal vuurwerk opslaat, verkoopt of afsteekt? Dan kunt u dit melden bij de politie via 0900-8844.

Afsteektijden vuurwerk

U mag alleen vuurwerk afsteken op oudejaarsavond tussen 18.00 en 02.00 uur.

Vuurwerkverbod op bepaalde plekken

Uw gemeente kan op bepaalde plekken een vuurwerkvrije zone instellen. Bijvoorbeeld het centrum van de stad. Of in de buurt van ziekenhuizen, dierenopvangplaatsen en kinderboerderijen. Steekt u daar toch vuurwerk af dan bent u strafbaar.

Illegaal vuurwerk

U mag alleen vuurwerk afsteken dat voldoet aan wettelijke eisen. En dat te koop is in legale vuurwerkwinkels.

Straffen en boetes voor vuurwerkovertredingen

In aanloop naar oudejaarsdag en op oudejaarsavond is er politietoezicht op straat. Hierdoor is er extra controle op het afsteken van zwaar en illegaal vuurwerk. Dit wordt in beslag genomen en overtreders kunnen rekenen op een bekeuring.

Minderjarigen verwijst de politie door naar bureau Halt voor een alternatieve straf. De schade wordt verhaald op de daders of hun ouders. Dat geldt ook voor andere vernielingen.