Welk vuurwerk is toegestaan tijdens jaarwisseling 2021-2022?

Fop- en schertsvuurwerk, zoals sterretjes en knalerwten, zijn toegestaan. Oudejaarsvuurwerk is verboden tijdens jaarwisseling 2021-2022. U mag het niet verkopen, vervoeren of afsteken. 

Fop- en schertsvuurwerk wel toegestaan

Tijdens de jaarwisseling 2021-2022 mag u wel klein vuurwerk als sterretjes en knalerwten afsteken (categorie F1). Dit mag iedereen vanaf 12 jaar en ouder het hele jaar door kopen en afsteken. Dit vuurwerk wordt ook onterecht kindervuurwerk genoemd. Het is het minst gevaarlijke vuurwerk, maar toch gebeuren er regelmatig ongelukken mee. Sterretjes kunnen bijvoorbeeld brandwonden veroorzaken omdat ze meer dan 1000 graden kunnen worden. Draag daarom altijd een vuurwerkbril, gebruik een aansteeklont en houd voldoende afstand.

Het is niet toegestaan om vuurwerk per post te verzenden of af te leveren aan huis.

Carbidschieten: gemeente bepaalt of het is toegestaan of verboden

Carbidschieten is niet altijd toegestaan. Dit verschilt per gemeente. Neem daarom contact op met uw gemeente of carbidschieten is toegestaan en zo ja, onder welke voorwaarden. Mogelijk is een vergunning verplicht. Carbid is geen vuurwerk en valt daarom niet onder het tijdelijke vuurwerkverbod.

Wensballonnen: brandweer raadt het af

De brandweer raadt het gebruik van wensballonnen af. Het is namelijk bijna niet mogelijk om een wensballon veilig op te laten. Wensballonnen zijn ook niet overal toegestaan. Neem daarom contact op met uw gemeente of wensballonnen zijn toegestaan en zo ja, houdt u aan de richtlijnen om geen brand te veroorzaken.

Vuurwerk inleveren

Heeft u vuurwerk in bezit dat u wilt inleveren? Neem dan contact op met uw gemeente of milieustraat. Zij kunnen zorgen voor een veilige verwerking van dit afval.