Vuurwerkverbod tijdens oud en nieuw 2020-2021

Door het coronavirus is de werkdruk in ziekenhuizen en bij hulpverleners erg hoog. Daarom besloot het kabinet dat tijdens de jaarwisseling 2020-2021 geen vuurwerk verkocht en afgestoken mocht worden.

Eenmalig verbod oud en nieuw 2020-2021

Tijdens de jaarwisseling 2020-2021 was het verboden vuurwerk te verkopen, te vervoeren, te bezitten en af te steken. Het verbod is gekomen op verzoek van onder andere de Tweede Kamer, veiligheidsregio’s, zorgverleners, politie en BOA’s. Zij wilden de druk verminderen op ziekenhuizen, huisartsposten en handhavers op straat. Tijdens de jaarwisseling 2019-2020 moesten bijna 1.300 slachtoffers van vuurwerk naar het ziekenhuis of een huisartsenpost. 

Door geen vuurwerk af te steken droeg iedereen bij aan het ontlasten van de medewerkers in de zorg, hulpverlening, politie en BOA’s.

Fop- en schertsvuurwerk afsteken mocht wel

Het verbod op het verkopen, vervoeren en afsteken van vuurwerk gold voor al het oudejaarsvuurwerk (waar op het label categorie F2 of F3 staat). Fop- en schertsvuurwerk afsteken (categorie F1-vuurwerk) zoals trektouwtjes, knalerwten en sterretjes mocht wel. Dit vuurwerk is het hele jaar te koop en mocht vanaf 12 jaar en ouder worden gekocht en gebruikt.

Het is niet toegestaan om vuurwerk per post te verzenden of af te leveren aan huis.

Subsidieregeling vuurwerkverkoop jaarwisseling 2020/2021

Door het coronavirus mocht deze jaarwisseling van het kabinet geen vuurwerk worden verkocht Via de Tijdelijke Subsidieregeling Vuurwerkverbod COVID-19 (TSVC-19) biedt het kabinet de vuurwerksector daarom extra steun. 

Tijdelijke Subsidieregeling Vuurwerkverbod COVID-19 detailhandel

Op 21 mei 2021 opent het loket voor de Tijdelijke Subsidieregeling Vuurwerkverbod COVID-19 detailhandel (TSVC-19). In een aantal gevallen komt u in aanmerking voor deze subsidie. U heeft kosten gemaakt voor: 

  • activiteiten ter voorbereiding van de geannuleerde eindejaarsverkoop 2020, zoals pre-orders, advieslijsten, reclame ect.;
  • geannuleerde bestellingen;
  • geretourneerde bestellingen.

Tijdelijke Subsidieregeling Vuurwerkverbod COVID-19 opslag en vervoer

Later dit jaar volgt er een 2e regeling, met name voor importeurs. Deze subsidieregeling is bedoeld voor bedrijven die kosten hebben gemaakt bij de opslag en het vervoer van vuurwerk. U kunt in aanmerking komen voor subsidie als u kosten heeft gemaakt voor:

  • de opslag van onverkocht vuurwerk (voor bedrijven met een opslagruimte voor minstens 10.000 kg vuurwerk);
  • het vervoeren van onverkocht vuurwerk.

Aanvragen subsidie TSVC-19

De TSVC-19 voor de detailhandel opent op 21 mei 2021 om 09.00 uur en sluit op 21 juni 2021 om 17 .00 uur. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vindt u meer informatie over de TSVC-19 en kunt u de subsidie aanvragen

De data van de TSVC-19 opslag en vervoer volgt.

Andere financiële regelingen bij omzetverlies door coronamaatregelen

Verkopers in het midden- en kleinbedrijf kunnen de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen als ze door coronamaatregelen veel omzet verliezen. Andere tijdelijke financiële regelingen zijn: NOW, TOZO, KCC en BMKB