Beantwoording Kamervragen over wijziging Bijlage I bij Besluit huurprijzen woonruimte

Minister Ollongren beantwoordt vragen over de wijziging van Bijlage I bij het Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering).