Verantwoordelijkheid, gebruik en toezicht WOZ

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Zij bepalen de WOZ-waarde die overheden gebruiken bij de berekening van belastingen. De Waarderingskamer controleert of gemeenten de Wet WOZ goed uitvoeren.

Gemeenten bepalen WOZ-waarde

Als uitvoerder van de Wet WOZ zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bepalen van de WOZ-waarde. Hoe de gemeente deze waarde bepaalt, staat in de Wet WOZ. Gemeenten geven de WOZ-waarde door aan de waterschappen en de Belastingdienst. Zij gebruiken deze waarde voor de berekening van hun belastingen.

Gebruik WOZ-waarde voor belastingen

De volgende 3 overheden gebruiken de WOZ-waarde bij de berekening van hun belastingen:

  • Gemeenten gebruiken de WOZ-waarde voor de onroerendezaakbelasting (OZB) en soms de rioolheffing.
  • De Belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde voor de inkomstenbelasting (het eigen woningforfait), de vennootschapsbelasting, de schenkbelasting en erfbelasting.
  • Waterschappen gebruiken de WOZ-waarde voor de watersysteemheffing.

De Wet WOZ zorgt ervoor dat overheden bij de belastingen over onroerende zaken uitgaan van dezelfde waarde.

Gebruik WOZ-waarde voor punten huurwoning

De WOZ-waarde speelt een rol bij het bepalen van de maximale huur van een huurwoning. Sinds 1 oktober 2015 wordt de WOZ-waarde gebruikt bij de berekening van het aantal punten voor een huurwoning.

Waarderingskamer houdt toezicht

De Waarderingskamer controleert of gemeenten de Wet WOZ volgens de regels uitvoeren. De taken van de Waarderingskamer staan in de Wet WOZ.