Waar kan ik Wajong aanvragen?

Kunt u niet werken door een ziekte of handicap? Dan kunt u misschien van UWV een Wajong-uitkering krijgen.

Aanvragen beoordeling arbeidsvermogen

UWV beoordeelt of u mogelijkheden heeft om te werken. Dit heet arbeidsvermogen. Om een Wajong-uitkering te krijgen, moet u daarom eerst een ‘Beoordeling arbeidsvermogen’ aanvragen.

Hoogte Wajong-uitkering voor Wajongers vanaf 2015

Voldoet u vanaf 2015 aan de voorwaarden voor Wajong? Dan kunt u een Wajong-uitkering krijgen. De uitkering is 75% van het minimumloon.

Hoogte Wajong-uitkering voor Wajongers van voor 2015

Heeft u een Wajong-uitkering van voor 2015? Dan hangt de hoogte hiervan af van uw situatie, leeftijd en inkomen. De uitkering is maximaal 75% van het minimumloon.

Tabel: hoogte Wajong-uitkering vanaf 1 januari 2018
Situatie Hoogte Wajong-uitkering
U kunt niet werken 75% van het minimumloon
U kunt werken Maximaal 70% van het minimumloon
U gaat naar school of u studeert 25% van het minimumloon

Hoogte inkomen als u met Wajong-uitkering gaat werken

Op de website van UWV kunt u ongeveer berekenen wat uw totale inkomen is als u gaat werken naast uw Wajong-uitkering. Heeft u een Wajong-uitkering van voor 2010? Dan gebruikt u de Rekenhulp: Oude Wajong. Heeft u een Wajong-uitkering van na 2010 en voor 2015? Dan gebruikt u de Rekenhulp: Wajong 2010.