Wajong 2015: ondersteuning voor jonggehandicapten

Jongeren tussen de 18 en 30 jaar met een handicap of ziekte vinden vaak moeilijker werk of kunnen helemaal niet werken. De Wajong kan hen een uitkering bieden. Voor 2015 was de Wajong ook voor jonggehandicapten die een beetje kunnen werken. Nieuwe jonggehandicapten die nog kunnen werken worden vanaf 2015 geholpen door de gemeente.   

Wajong: inkomensondersteuning voor jonggehandicapten

Het doel van de Wajong is om jonggehandicapten inkomensondersteuning te bieden. De Wajong 2015 is voor jongeren tussen 18 en 30 jaar die door een ziekte of handicap nooit meer kunnen werken. Uitkeringsinstantie UWV beoordeelt of een jonggehandicapte kan werken of niet. Als een jonggehandicapte niet kan werken krijgt hij een Wajong-uitkering. Die is maximaal 75% van het minimumloon.

Kan een jonggehandicapte wel werken? Dan moet de gemeente hem aan een gepaste baan helpen.

Oude Wajong uitkeringen

Jonggehandicapten die tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2015 Wajong hebben gekregen zitten in Wajong 2010. Een jonggehandicapte die vóór 1 januari 2010 Wajong heeft gekregen, zit in de Oude Wajong regeling. Nieuwe jonggehandicapten kunnen alleen nog instromen in de Wajong 2015:

Wajong 2010 (voorheen nieuwe Wajong)

Jonggehandicapten die tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2015 Wajong hebben gekregen zitten in de Wajong 2010. De Wajong 2010 helpt jonggehandicapten bij het vinden en houden van werk. Als de jongere niet genoeg verdient om rond te komen vult de Wajong-uitkering zijn inkomen aan. Als hij niet kan werken krijgt hij een Wajong uitkering van 75% van het minimumloon.

In de Wajong 2010 worden werkgevers gestimuleerd om een Wajonger in dienst te nemen. De werkgever kan onder meer een vrijstelling krijgen van de premies van werknemersverzekeringen als hij een Wajonger in dienst neemt. Dit heet de mobiliteitsbonus.

Oude Wajong

De Oude Wajong zorgt voor (een aanvulling op) de inkomsten van de Wajonger. Het UWV kan de Wajonger soms helpen bij het vinden en houden van werk.
 

Verandering regels Wajong

Sinds 1 januari 2021 zijn de regels voor de Wajong veranderd. Wajongers die (meer) gaan werken krijgen een hoger inkomen. Raakt een Wajonger zijn baan kwijt? Dan kunnen ze altijd terugvallen op hun uitkering. Sommige regels gingen al per 1 september 2020 in. Zo houden Wajongers hun uitkering als zij een opleiding gaan volgen. Volgt een jonggehandicapte al een opleiding? Ook dan kan hij een uitkering krijgen.