Werken aan waterveiligheid blijft continu doorgaan. Door klimaatverandering neemt het risico op overstromingen toe. Om dat risico te beperken, versterkt de overheid de duinen en de dijken en krijgen de rivieren waar mogelijk meer ruimte. Via het Deltaprogramma werken de overheden samen om Nederland te blijven beschermen tegen hoogwater en te zorgen voor voldoende zoet water.