Ontwerp Uitvoeringsbesluit verordening hergebruik stedelijk afvalwater

Voorpublicatie van het besluit tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 2020/741 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020. Het gaat om de minimumeisen voor hergebruik van water.