Publiekssamenvatting 1e advies Beleidstafel wateroverlast en hoogwater

De Beleidstafel wateroverlast en hoogwater heeft een eerste advies uitgebracht naar aanleiding van de wateroverlast in Limburg en delen van Brabant in juli 2021.

Daarvan is een publiekssamenvatting beschikbaar.