Kamerbrief over kabinetsreactie aanbevelingen OVV-rapport over spookrijongeval A73

Minister Van Nieuwenhuizen reageert op het rapport 'Spookrijongeval A73 –Leren van verkeersongevallen' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Een afschrift van haar brief aan de OVV over het rapport zit als bijlage bij de Kamerbrief.