Slim benutten: bereikbaarheidsmaatregelen op een rij

De files op het hoofdwegennet kunnen minder worden, wanneer technische maatregelen zoals toeritdosering of informatiepanelen, op grotere schaal en met een betere onderlinge afstemming worden ingezet. Ook het afschaffen van fiscale vrijstellingen voor autoverkeer, het variabel maken van autoverzekeringspremies en een verhoging van de brandstofaccijns met gelijktijdige verlaging van de vaste lasten leveren een behoorlijke bijdrage. 

Dit zijn enkele conclusies uit een onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) naar een groot aantal benuttingsmaatregelen die tot minder files op het hoofdwegennet moeten leiden. De vier genoemde maatregelen zijn het meest effectief. Aanleiding voor het onderzoek is de focus van het kabinet op het beter benutten van het bestaande mobiliteitssysteem. Het KiM heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van IenM.