Wegen en infrastructuur beter benutten

De overheid wil bestaande wegen en infrastructuur slimmer gebruiken, bijvoorbeeld door meer fietsenstallingen bij stations. Het doel is om de bereikbaarheid in de drukste gebieden over weg, water en spoor te verbeteren.

Programma Beter Benutten voor betere bereikbaarheid drukste regio’s

In het programma Beter Benutten werken Rijk, provincies, gemeenten en bedrijfsleven samen. Resultaat is dat er 19% minder vertraging is in de spits op trajecten van Beter Benutten. Er is ook minder CO2-uitstoot, doordat spitsmijders de trein of (elektrische) fiets nemen in plaats van de auto. De aanpak is een gerichte samenwerking van Rijk, regio en regionaal bedrijfsleven. 

De overheid doet dit sinds 2011 met een pakket van 350 praktische, meetbare maatregelen. Bijvoorbeeld met:

  • meer fietsenstallingen bij stations;
  • betere reisinformatie;
  • kortere wachttijden bij sluizen;
  • afspraken over Het Nieuwe Werken en e-bikes met korting voor het personeel;
  • nieuwe technieken in auto’s om bestuurders actuele en persoonlijke rij- en reisadviezen te geven;
  • buiten de spits reizen aantrekkelijker maken;
  • spitsstroken ruimer openstellen;
  • bij ongelukken de weg sneller vrijmaken;
  • meer en betere Park-and-Ridelocaties.

Het programma Beter Benutten wordt voortgezet in ongeveer 200 projecten. Dit moet de reistijd van deur tot deur met minstens 10% verminderen. Rijk en regio investeren aanvullend € 600 miljoen tot 2017. Voor de ontwikkeling van Intelligente Transport Systemen is minimaal 10% van het budget gereserveerd.