Wegen en infrastructuur beter benutten

De overheid wil bestaande wegen en infrastructuur slimmer gebruiken. Bijvoorbeeld door mensen te stimuleren te fietsen in plaats van de auto te pakken. Daardoor kan de bereikbaarheid in de drukste gebieden over weg, water en spoor verbeteren.

Programma Beter Benutten voor betere bereikbaarheid drukste regio’s

In het programma Beter Benutten werken Rijk, provincies, gemeenten en bedrijfsleven samen sinds 2011. De overheid doet dit sinds 2011 met 350 praktische, meetbare maatregelen, zoals:

  • nieuwe fietssnelwegen om het fietsgebruik te stimuleren;
  • betere reisinformatie;
  • kortere wachttijden bij sluizen;
  • afspraken met het bedrijfsleven over Het Nieuwe Werken en e-bikes met korting voor het personeel;
  • nieuwe technieken in auto’s om bestuurders actuele en persoonlijke rij- en reisadviezen te geven;
  • buiten de spits reizen aantrekkelijker maken;
  • spitsstroken ruimer openstellen;
  • bij ongelukken de weg sneller vrijmaken;
  • meer en betere Park-and-Ridelocaties.

Resultaten Programma Beter Benutten tot 2014

Het resultaat is dat er in de spits 19% minder vertraging is op trajecten van Beter Benutten. Er is ook minder CO2-uitstoot, doordat forenzen de trein of (elektrische) fiets nemen in plaats van de auto.

Het programma Beter Benutten is in 2014 voortgezet met ruim 400 nieuwe maatregelen. Halverwege 2018 worden de resultaten daarvan bekend. En daarmee wordt het programma Beter Benutten afgesloten. Maar de manier van werken gaat door. Ook in de toekomst werkt het ministerie aan slimme oplossingen om de huidige infrastructuur (nog) beter te benutten.