Kamerbrief over appreciatie motie beslag op zorgbonus

Minister Koolmees stuurt een brief over de ingediende motie over de zorgbonus.

De motie van de leden Marijnissen en Van Kooten-Arissen is een verzoek aan de regering om afspraken te maken met deurwaarders, rechters en bewindvoerders om te zorgen dat de zorgbonus altijd bij de zorgverleners terechtkomt en niet via een beslaglegging aan een schuldeiser wordt uitbetaald.