Antwoorden op Kamervragen over vijfminutenregistratie wijkverpleging

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Wijkverpleging gebruikt nog veel onnodige vijfminutenregistratie'. Het Tweede Kamerlid Agema (PVV) heeft deze vragen gesteld.