Spelregels toewijzigingsvoorstel TOP beschikbaarheidsbijdrage 2016 zorgopleidingen GGZ of jeugd-GGZ

Document met spelregels voor het door de stichting TOP Opleidingsplaatsen te hanteren protocol voor het toewijzingsvoorstel voor 2016. Het toewijzingsvoorstel heeft betrekking op zorgopleidingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) of jeugd-GGZ, die worden bekostigd door middel van een beschikbaarheidsbijdrage op grond van artikel 56a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Of een subsidie op grond van de Subsidieregeling opleidingen in een jeugd-GGZ-instelling 2015-2017.