Spelregels toewijzigingsvoorstel TOP beschikbaarheidsbijdrage 2018 zorgopleidingen GGZ

Document met spelregels voor het door de stichting TOP Opleidingsplaatsen te hanteren protocol voor het toewijzingsvoorstel voor 2018. Het toewijzingsvoorstel heeft betrekking op zorgopleidingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), die worden bekostigd door middel van een beschikbaarheidsbijdrage op grond van artikel 56a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).