Spelregels toewijzigingsvoorstel BOLS beschikbaarheidsbijdrage 2019 zorgopleidingen

Document met spelregels voor het door de stichting BOLS te hanteren protocol voor het toewijzingsvoorstel voor 2019. Het toewijzingsvoorstel heeft betrekking op zorgopleidingen die worden bekostigd door middel van een beschikbaarheidsbijdrage op grond van artikel 56a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).