Aanbiedingsbrief van de eindrapportage van het evaluatieonderzoek naar het actieprogramma Werken in de Zorg

Breif van de begeleidingscommissie over de eindrapportage van het evaluatieonderzoek naar het actieprogramma 'Werken in de Zorg'. 

Aanbiedingsbrief van de eindrapportage van het evaluatieonderzoek naar het actieprogramma Werken in de Zorg (PDF | 2 pagina's | 378 kB)