Beslisnota bij Kamerbrief over verlenging van de werkingsduur van de Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2020 – 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over verlenging van de werkingsduur van de Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2020 – 2022 (PDF | 3 pagina's | 761 kB)