Opleiden van zorgpersoneel

Voor goede zorgverlening is goed opgeleid zorgpersoneel nodig. Het kabinet zorgt daarom voor voldoende opleidingsplaatsen in de zorg. 

Meer opleidingsplaatsen bij zorgopleidingen

De overheid stelt geld beschikbaar voor extra opleidingsplaatsen voor een aantal medische beroepen.

Huisartsen

De komende jaren zullen er meer huisartsen nodig zijn. Daarom heeft de overheid sinds 2012 ieder jaar 720 nieuwe opleidingsplaatsen beschikbaar gesteld.
Huisartsen krijgen de komende jaren ook meer taken. Sommige taken kan de huisarts  overdragen aan bijvoorbeeld verpleegkundig specialisten en physician assisstents. Voor deze hulpverleners zijn er sinds 2012 300 extra opleidingsplaatsen bijgekomen.

Artsen preventieve gezondheidszorg

Er moeten meer artsen opgeleid worden tot arts infectieziektebestrijding, jeugdarts, medisch milieukundige en arts tuberculosebestrijding. De overheid stelt hiervoor 80 extra plaatsen beschikbaar.

Beroepen in de geestelijke gezondheidszorg

De overheid financiert de vervolgopleidingen voor gz-psycholoog, de psychotherapeut, de klinisch psycholoog en de verpleegkundig specialist ggz. Hiervoor stelt de overheid in totaal 124 plaatsen extra beschikbaar.

Het Capaciteitsorgaan berekent om de 2 jaar hoeveel opleidingsplaatsen voor welke medische beroepen nodig zijn. Op basis van die gegevens bepaalt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het aantal gesubsidieerde opleidingsplaatsen.

Numerus fixus hbo verpleegkunde

Vanwege een tekort aan stageplaatsen en om een goede kwaliteit van het onderwijs te kunnen garanderen, hanteerden 10 van de 17 hogescholen een numerus fixus voor de opleiding hbo verpleegkunde. In juni 2018 hebben alle hogescholen, met uitzondering van de Hanzehogeschool besloten om de numerus fixus op te heffen met ingang van het studiejaar 2019-2020. De Hanzehogeschool heeft wel de capaciteit verhoogd van het aantal studenten dat kan instromen.

Afschaffing loting geneeskunde

Voor de opleiding geneeskunde is de verplichte loting (numerus fixus) afgeschaft. In plaats daarvan selecteren universiteiten en hogescholen zelf studenten voor de opleiding geneeskunde.

Vernieuwing opleidingen in de zorg

Het Zorginstituut Nederland (het vroegere College voor Zorgverzekeringen (CVZ)) houdt zich onder meer bezig met vernieuwingen en verbeteringen van beroepen en opleidingen in de zorg.

Betere aansluiting zorgonderwijs en zorg

Alle veranderingen in de zorg vragen om nieuwe vaardigheden van de mensen die in de zorg werken. En dus ook om goed zorgonderwijs. Daarvoor heeft het kabinet het Zorgpact ingesteld.

Het Zorgpact moedigt samenwerking tussen zorg- en onderwijsinstellingen en gemeenten aan. Zodat opleidingen voor zorgpersoneel beter aansluiten op de nieuwe organisatie van de zorg. De zorgverleners zijn dan goed voorbereid op onder andere:

  • ingewikkelde zorgvragen;
  • technische ontwikkelingen in de zorg;
  • een grotere rol van mantelzorgers en familieleden.

Op veel plaatsen in het land wordt al samengewerkt om zorgonderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten. Het Zorgpact heeft deze samenwerking de afgelopen jaren ondersteund door bijvoorbeeld problemen te beschrijven die veranderingen in de weg staan. En daarvoor een oplossing te vinden. Het Zorgpact loopt tot eind 2018. De beweging die met het zorgpact is ingezet wordt via het actie-leer-netwerk voortgezet.