Kamerbrief over de arbeidsmarkt in het onderwijs

Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de arbeidsmarkt voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.