Kamerbrief over vertrouwelijkheid ruimtebrief

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) meldt de Tweede Kamer waarom de zogeheten ruimtebrief vertrouwelijk is. In de ruimtebrief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staat hoeveel het kabinet bijdraagt in de stijging van de arbeidskosten van alle overheidssectoren.