Kamerbrief uitstel voortgangsrapportage sectorakkoorden

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) meldt dat de voortgangsrapportage over de sectorakkoorden funderend onderwijs later komt dan eerder toegezegd.