Beantwoording Kamervragen uit schriftelijk overleg beleidsevaluatie leraren

De ministers Slob en Van Engelshoven  beantwoorden de vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer over de Strategische Evaluatie Lerarenbeleid.