Handreiking Lerarentekort primair onderwijs

Schoolleiders en besturen in het primair onderwijs vragen zich af welke oplossingen toegestaan zijn voor het lerarentekort. De handreiking 'Een lerarentekort op uw school? - Wat is er mogelijk en waar moet u op letten?' is  een hulpmiddel voor schoolleiders en besturen. De veiligheid van leerlingen en personeel en de kwaliteit van het onderwijs zijn daarbij het uitgangspunt.