Evaluatie van de Lerarenbeurs: Aanvragers, Deelname en Afronding

De lerarenbeurs is in 2008 ingesteld voor bestaande leraren om een bachelor- of masteropleiding te volgen. Het doel van de lerarenbeurs is de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en het beroep aantrekkelijker te maken.

De vragen die in dit rapport worden beantwoord zijn:

  • Leidt de lerarenbeurs tot meer hoger-onderwijsdeelname, meer afronding van hogeronderwijsopleidingen, en meer behoud in het onderwijs?
  • Welke trends zien we in aanvragen voor de lerarenbeurs en de uitgaven?
  • Wie vragen een lerarenbeurs aan en hoe verhouden de aanvragers- en schoolkenmerken van de aanvragers zich tot die van de gemiddelde lerarenpopulatie?
  • Hoe staat het met deelname aan en afronding van hoger-onderwijsopleidingen onder degenen die een beurs hebben gekregen in de opeenvolgende aanvraagrondes?
  • Wat zijn voorspellende factoren (aanvraag- en docentkenmerken) voor de kans op deelname en afronding van een hoger-onderwijsopleiding?