Resultaten begin- en tussenmeting monitor naar samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Sinds 2013 ontvangen 61 samenwerkingsverbanden tussen lerarenopleidingen en scholen (32 po, 19 vo, 10 mbo) subsidie van OCW voor het versterken van de samenwerking bij het opleiden van leraren. Om de effectiviteit van de regeling te kunnen meten loopt een monitoronderzoek (begin-, tussen- en eindmeting). De subsidieregeling loopt tot juli 2017.

De monitor brengt de ontwikkeling en toename in kaart op de volgende hoofdvragen:

  • Hoe ontwikkelt zich de samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen in het algemeen en hoe ontwikkelt de samenwerking zich op de inhoudelijke thema’s?
  • Hoe ontwikkelt zich de tevredenheid van betrokkenen op aspecten van opleiden en begeleiden?
  • Hoe ziet de vaardigheidsontwikkeling eruit van studenten,  startende leraren en praktijkbegeleiders?

Uitkomsten begin- en tussenmeting

De uitkomsten van de begin- en tussenmeting zijn bekend. De eindmeting volgt in 2017. De uitkomsten van de tussenmeting laten onder meer zien dat de begeleiding van startende leraren intensiever is geworden en dat de betrokkenheid van de lerarenopleiding hierbij is toegenomen. De thema’s ‘opbrengstgericht werken’ en ‘omgaan met verschillen tussen leerlingen’ krijgen de meeste aandacht.

Uit de tussenmeting blijkt verder dat meer aanpassingen zijn gedaan in het curriculum op de verschillende thema’s. Hier is een beweging op gang gekomen. Ook is de communicatie tussen lerarenopleidingen en scholen en tussen scholen en besturen onderling verbeterd.