Salarismix (middelbaar beroepsonderwijs)

In de Randstad kunnen docenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in een hogere schaal geplaatst worden. Redenen hiervoor zijn het tekort aan leraren in de Randstadregio’s en de grootstedelijke problematiek. Mbo-instellingen in de Randstad krijgen hiervoor extra geld.

Carrièrestap docenten

Docenten die in een hogere schaal geplaatst worden, zijn volgens het strategisch personeelsbeleid van de school klaar voor een carrièrestap. Zij krijgen meer verantwoordelijkheden en een hogere beloning. Lesgeven blijft een belangrijk onderdeel van hun taken.

Afspraken over aantal leraren

Met scholen zijn afspraken gemaakt over het aantal leraren dat van de extra middelen in hogere schalen dient te worden geplaatst. In de functiemix-database wordt weergegeven tot welke percentages dat leidt.