Reactie minister Slob op cao primair onderwijs

Minister Slob is blij dat werkgevers en werknemers in het primair onderwijs vandaag een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao hebben afgesloten. Zodra de achterbannen van de bonden instemmen, zal de 270 miljoen euro worden uitgekeerd die het kabinet beschikbaar heeft voor het verbeteren van de salarissen. De totale loonstijging is voor een basisschoolleraar naar verwachting gemiddeld 8,5 procent: dat komt neer op 3100 euro bruto per jaar.

Volgens de minister hebben de sociale partners voldaan aan de voorwaarden die door het kabinet waren gesteld. Al het beschikbaar gestelde geld gaat naar salarissen en de bovenwettelijke ww is genormaliseerd. Die regeling voor werkloze leraren was ruimer dan in andere sectoren. Slob: ‘Hiermee is de weg vrijgemaakt om na het werkdrukakkoord ook de salarissen te gaan verbeteren.’ 

Eerder heeft het ministerie veel geld uitgetrokken om te zorgen dat werkgevers leraren in een hogere schaal zouden plaatsen. Een deel van dat geld is voor andere doelen gebruikt dan voor salaris. In de nieuwe cao is afgesproken dat 70 miljoen euro van de rijksbijdrage extra aan de salarissen wordt toegevoegd. 

Volgens de minister kunnen leraren de salarisverhoging naar verwachting al komend schooljaar gaan zien op hun loonstrookje – als alles goed verloopt. Leraren gaan er naar verwachting gemiddeld 8,5 procent op vooruit. Dat is ongeveer 3100 euro bruto per jaar. Dat is inclusief het bedrag dat het kabinet jaarlijks opzij zet om de salarissen mee te laten groeien met de markt.

Het kabinet investeert in korte tijd ruim 700 miljoen euro in het primair onderwijs. Naast de 270 miljoen voor salaris is er voor het primair onderwijs ook structureel 430 miljoen euro beschikbaar om de werkdruk tegen te gaan. 

Minister Slob benadrukt dat het werk nog niet klaar is, ondanks de forse stappen die nu zijn gezet. ‘We hebben elkaar de komende tijd nog hard nodig om het onderwijs te verbeteren. Ik ben zeer gemotiveerd om hier met alle betrokkenen aan te blijven werken.’