Hoe lang duren corona-zomerscholen en moeten werknemers hieraan meewerken?

Sommige scholen voeren inhaal-  en ondersteunprogramma’s uit. Bijvoorbeeld zomerscholen. Hiermee willen zij leerlingen die achterop zijn geraakt tijdens de periode van thuisonderwijs, lesstof laten inhalen. Volgens een wettelijke regeling duren deze inhaalprogramma’s minstens 30 klokuren. Leraren zijn niet verplicht aan deze inhaalprogramma’s mee te werken.

Zomerschool niet verplicht

Leraren zijn niet verplicht om buiten de reguliere schooltijden mee te werken aan een inhaal- en ondersteuningsprogramma. Dus ook niet in de zomervakantie. Dat staat in de cao. 
Leraren mogen wel vrijwillig zo’n programma verzorgen of daaraan meewerken.

Vergoeding voor meewerken aan zomerschool

Leraren kunnen een financiële vergoeding ontvangen als zij meewerken aan een zomerprogramma. Het schoolbestuur en de leraar maken zelf afspraken over de hoogte van die vergoeding. Ook kunnen zij afspraken maken over andere zaken, zoals het aantal uren.

Het schoolbestuur kan subsidie aanvragen voor vergoedingen voor leraren die meewerken aan een zomerschool. Dat kan bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).