Wat gebeurt er met de stagevergoeding van stagiaires die minder uren maken door de corona-uitbraak?

Stagiairs in het onderwijs hebben een overeenkomst met de school gesloten. De inhoud van de overeenkomst bepaalt of de stagiair de stagevergoeding blijft ontvangen. De regel is dat de stagiair de uren krijgt uitbetaald zoals in de arbeidsovereenkomst staat.

Afgesproken aantal uren wel of niet werken

Staat in de stageovereenkomst een vast aantal uren en haalt de stagiair dit aantal uren niet door de corona crisis? Dan krijgt de stagiair deze uren alsnog uitbetaald, tenzij de stagiair weigert te werken. Dan krijgt de stagiair geen stagevergoeding.