Ik heb een lerarenbeurs en minder dan 15 studiepunten gehaald door corona. Kan ik mijn beurs houden?

In het studiejaar 2020-2021 geldt er door corona een lagere studiepunteneis voor de lerarenbeurs. U houdt uw subsidie als u minimaal 5 studiepunten hebt gehaald. Dit is in plaats van 15 studiepunten.

Voorwaarden verlaging studiepunten

Heeft u door de coronasituatie minder dan 5 studiepunten gehaald, dan kunt u een verzoek indienen voor versoepeling.  Op de website van DUO is te vinden hoe dit kan: