Ik heb een lerarenbeurs of instructeursbeurs en studievertraging opgelopen door Corona. Kan ik langer een beurs krijgen?

De maximale duur van de lerarenbeurs en de instructeursbeurs verandert niet. U krijgt maximaal 3 jaar een beurs. Dit hangt af van de startdatum en studielast van uw opleiding.

Duur beurs bij afstuderen

Ook wanneer u in het studiejaar 2019-2020 moest afstuderen verandert de duur van de beurs niet. Informatie over het aantal jaren dat u recht heeft op de lerarenbeurs en de instructeursbeurs staat op de website van DUO.

Tegemoetkoming voor studenten in het bekostigd onderwijs

U krijgt in het eerste kwartaal van 2021 een tegemoetkoming. De hoogte is 3 maanden collegegeld, dat is 535 euro. Dit geldt ook wanneer u instellingscollegegeld betaalt.

U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U moet in de periode september 2020 tot en met augustus 2021 in het bekostigd onderwijs een hbo-diploma of een masterdiploma aan de universiteit hebben gehaald.
  • U stond in het studiejaar 2019-2020 en in het studiejaar 2020-2021 één of meer maanden ingeschreven voor de opleiding.

Bij bekostigd onderwijs betaalt de overheid de onderwijsinstelling om opleidingen te verzorgen.