Mag een werknemer in het onderwijs een vastgestelde vakantie intrekken?

Een werknemer in het onderwijs mag een vastgestelde vakantie toch niet laten doorgaan. Maar het schoolbestuur moet daarmee wel akkoord gaan.

Het schoolbestuur is niet verplicht hieraan mee te werken. Werknemer en schoolbestuur bekijken samen wat de mogelijkheden zijn.